Wie besluit er waar de nieuwe windparken (en/of zonneparken) gaan komen?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Daarvoor nemen overheden (provincie, gemeenten, waterschappen) het initiatief. Zij werken samen met bedrijven, inwoners en andere maatschappelijke partijen plannen uit voor het duurzaam opwekken van energie in de regio. Provincies en gemeenten bepalen zo veel mogelijk zelf waar in hun gebied de duurzame energie wordt opgewekt gaat worden en op welke manieren dat gebeurt (wind, zon, geothermie, enzovoort).
De Rijksoverheid bepaalt waar de windparken op zee gaan komen.