Waar zijn de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting op gebaseerd en waarom moet ik deze kosten zelf betalen?

Sinds 1 maart 2021 kunnen consumenten een verzoek doen bij de netbeheerder om een gasaansluiting kosteloos te laten verwijderen.

Bewoners van huizen kunnen er nu al voor kiezen om zonder aardgas hun huis te verwarmen of te koken. Zij kunnen hun gasleiding laten verwijderen, dit is belangrijk vanwege de veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat het langdurig verzegelen van gasaansluitingen geen veilig alternatief is voor het afsluiten van de gasleiding. Dat heeft de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) aan de Tweede Kamer geschreven op 12 november 2019.

Het verwijderen van de gasleiding kost geld. De netbeheerder moet daarvoor werkzaamheden verrichten. In het verleden werden deze kosten in rekening gebracht bij de consument die van het gasnet af ging. Dit is in lijn met het uitgangspunt van kostenoriëntatie uit de Gaswet, alsook de Elektriciteitswet 1998.

Tijdelijke aanpassing van de kostenverdeling

Over de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting is uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. In maart 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kosten van de afsluiting 50/50 te verdelen tussen de netbeheerder en de bewoner. Voor de uitvoering van de motie bleek een wetswijziging noodzakelijk. Sindsdien is de Gaswet aangepast en is ook de lagere regelgeving aangepast.

In het najaar van 2020 is er onduidelijkheid ontstaan over de verwijderkosten. Deze onduidelijkheid kan vertragend werken voor de energietransitie. De toenmalige minister van EZK heeft daarom op 18 november 2020 aangekondigd de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het periodieke aansluittarief van de netbeheerder. Inmiddels zijn de benodigde besluiten genomen, waarmee de kostenverdeling is gewijzigd. De wijziging geldt alleen voor afnemers die een kleinverbruikeraansluiting (een aansluiting die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat) hebben.

De kostenverdeling is tijdelijk. Steeds meer huishoudens laten hun gasaansluiting verwijderen. Om deze reden gaat deze tijdelijke oplossing een steeds groter effect hebben op de tarieven die de netbeheerder in rekening brengt bij de aangeslotenen. Bij de uitwerking van het wetsvoorstel Energiewet en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen wordt gekeken naar een meer passende oplossing die aansluit op de energietransitie.

(Update 4 maart 2021)