Waar zijn de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting op gebaseerd en waarom moet ik deze kosten zelf betalen?

Bewoners van huizen kunnen er nu al voor kiezen om zonder aardgas hun huis te verwarmen of te koken. Zij kunnen hun gasleiding laten afsluiten. Het afsluiten van de gasleiding kost geld. De netbeheerder moet daarvoor werkzaamheden verrichten. Dit is bijvoorbeeld het openen van de stoep. De netbeheerders rekenen de kosten voor deze werkzaamheden door aan de bewoners. Deze kosten zijn meestal rond de 600 euro. Binnen de regulering van de netbeheerder geldt dat handelingen van de netbeheerder, die het gevolg zijn van een verzoek van één afnemer, bij deze afnemer in rekening worden gebracht. Dit is het gevolg van het uitgangspunt van kostenoriëntatie uit de Gaswet, als ook de Elektriciteitswet 1998.

De Tweede Kamer heeft vorig jaar vragen gesteld over die soms hoge kosten. Verantwoordelijk minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft toen onder andere geantwoord: “Er vindt overleg plaats met de netbeheerders om deze afsluitkosten zo laag mogelijk te krijgen. De netbeheerders hebben toegezegd hieraan te gaan werken en met één uitvoeringssystematiek te komen.”

In maart 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kosten van de afsluiting tenminste 50/50 te verdelen over netbeheerder en huiseigenaar. In een eerder overleg met de Kamer heeft minister Wiebes al aangeven dat hij de verdeling van de afsluitkosten een onderwerp vindt voor de volksvertegenwoordiging en dat hij daarom het oordeel van de Kamer volgt. De regering gaat nu uitwerken hoe de motie uitgevoerd kan worden. De motie zorgt dus niet voor een directe verlaging van de afsluitkosten.

We zullen dit antwoord aanpassen zodra meer bekend is over deze kwestie.