Is het elektriciteitsnet in Nederland klaar voor de nieuwe manieren van elektriciteitsproductie?

Er komen steeds meer duurzame elektriciteitsprojecten. Die helpen te veranderen naar een duurzame samenleving, maar vragen ook steeds meer van het elektriciteitsnet. Neem bijvoorbeeld zonne-energie: dat wordt opgewekt als de zon schijnt en dat is meestal op heel veel plekken tegelijk, waardoor er veel stroom op hetzelfde moment op het net komt. Om te voorkomen dat de stroom van nieuwe projecten minder of niet meer kan worden getransporteerd, gaan de netbeheerders de netten versterken zodat het meer stroom aankan. Het versterken van het net duurt jaren. Intussen zoeken netbeheerders en lokale overheden (gemeenten, provincies) ook naar tussenoplossingen. Om dat voor elkaar te krijgen zal de rijksoverheid ook de regels aanpassen.