Mijn woning is aangesloten op een warmtenet. De prijs die ik voor warmte betaal, is gebaseerd op de prijs van gas. Gaat de prijs die ik voor warmte betaal omhoog, nu is besloten om de belasting op gas te verhogen?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks maximum tarieven vast voor de levering van warmte aan kleinverbruikers, waaronder huishoudens. Dit is geregeld in de Warmtewet en de onderliggende regelgeving (het Warmtebesluit en de Warmteregeling). Het maximale tarief dat leveranciers in rekening mogen brengen voor warmte wordt gebaseerd op de zogenaamde gasreferentie. Dit houdt in dat dit maximum tarief wordt afgeleid van de gemiddelde kosten die een kleinverbruiker zou maken wanneer hij zijn huis zou verwarmen met aardgas.

Koppeling tarief aan aardgasprijs

Het produceren van warmte is voor warmteleveranciers duurder dan dat wat ze ermee verdienen. Als de prijs voor warmte niet gekoppeld zou zijn aan de gasprijs, dan zouden de warmteleveranciers waarschijnlijk een hogere prijs vragen voor de warmte. De afnemers van warmte zouden dan dus juist meer gaan betalen dan iemand die verwarmt met aardgas. Dat zou niet eerlijk zijn voor de huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet.

De keuze om het maximum tarief te koppelen aan de kosten van het gebruik van aardgas zorgt ervoor dat een stijging van de prijs voor aardgas, bijvoorbeeld omdat de energiebelasting op aardgas stijgt, leidt tot verhoging van het daarvan afgeleide maximumtarief voor warmte. Warmteleveranciers worden overigens niet verplicht om een stijging van het maximum tarief door te berekenen in de tarieven die zij bij hun klanten in rekening brengen. Het gaat immers om een maximum.

Op dit moment werken de Tweede en Eerste Kamer aan een wijziging van de Warmtewet. Daarin kijken zij ook naar een andere manier om de maximale tarieven voor warmte vast te stellen. De nieuwe Warmtewet (officieel de Wet Collectieve Warmtevoorziening) gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2022.