Wordt bus- en treinverkeer (als alternatief voor luchtvaart) in Europa meegenomen in het Klimaatakkoord?

Luchtvaart maakt onderdeel uit van het klimaatakkoord van Parijs. De internationale luchtvaart draagt bij aan het behalen van de Parijsdoelstellingen via ICAO. Het Klimaatakkoord richt zich op de nationale doelstellingen. Voor luchtvaart geldt dat er binnen het nationale Klimaatakkoord gekeken zal worden naar de binnenlandse luchtvaart. Het gaat daarbij om de luchthavens, vluchten tussen Nederlandse luchthavens en de kleine luchtvaart (General Aviation). Aangezien luchtvaart een grote internationale component heeft zal er binnen de duurzame luchtvaarttafel ook gekeken worden wat er mogelijk is om de internationale luchtvaart te verduurzamen. De eerste deeltafel duurzame luchtvaart zal nog voor de zomer worden georganiseerd. Daar zal door sectorpartijen, kennisinstellingen, milieu- en milieu organisaties en overheden bekeken worden wat er mogelijk is om de luchtvaart te verduurzamen. Een van de mogelijkheden om de luchtvaart te verduurzamen is substitutie: het inzetten van internationaal bus- en treinverkeer als alternatief of luchtvaart.

Verder publiceerde de Europese Commissie in november 2017 een voorstel gericht op het stimuleren van het lange afstandsbusvervoer (Bron: COM(2017) 647 final). Uit de impactanalyse van de Europese Commissie blijkt er, alhoewel klein en over alle lidstaten gemeten, substitutie op te treden van vliegreizen naar lange afstandsbusvervoer.