Worden er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen om de veestapel in te krimpen?

Het doel van het klimaatakkoord is te zorgen dat de landbouw minder CO2 uitstoot. Daarvoor heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen. Inkrimping van de veestapel is daarmee geen doel op zich, maar kan wel een gevolg zijn de maatregelen. Met een deel van het door het kabinet beschikbaar gestelde extra geld kunnen veeboeren die dat willen, vrijwillig stoppen of de omslag maken naar een minder intensieve veehouderij.

Zie paragraaf C4.4 van het hoofdstuk Landbouw en landgebruik in het Klimaatakkoord.