Het Klimaatakkoord gaat over het voorkomen van klimaatverandering. Gaan we ons ook aanpassen aan een ander klimaat?

De Nederlandse overheid – het Rijk, provincies, waterschappen, gemeentes - doen hun best om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld met het Deltaprogramma. Daarnaast is er ook de Nationale Adaptatie Strategie, die is gericht op adaptatie (aanpassing) van sectoren zoals landbouw, natuur, gezondheid en infrastructuur.

Internationaal stimuleert Nederland met de Global Commission on Adaptation landen om kennis uit te wisselen en aan de slag te gaan met aanpassing aan een veranderend klimaat.