Waar kan ik subsidie of financiële ondersteuning voor mijn initiatief aanvragen?

Bij het Klimaatakkoord kunnen geen subsidies of fondsen worden aangevraagd voor initiatieven die de CO2-uitstoot helpen verminderen. Voor bedrijven, instellingen en ondernemers is er een overzicht van subsidies en fondsen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook particlieren kunnen daar terecht. Daarmaast zijn er vaak subsidies en fondsen voor initiatieven van particulieren geregeld op lokaal of regionaal niveau. Voor die lokale regelingen kunnen particulieren en burgerinitiatieven het beste contact opnemen met de provinciale Natuur- en Milieufederatie. Daarnaast zijn er een aantal regelingen voor particulieren voor zelf opgewerkte energie: