Helpt het ondergronds opslaan van CO2 (CCS)? Moeten we dat willen, en is het gevaarlijk?

Naast energiebesparing en duurzaam energie opwekken is het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 (uit rookgassen) een derde mogelijkheid om het gehalte aan broeikasgassen uit de atmosfeer te beperken. Veel studies laten zien dat CO2-opslag een techniek is die tijdelijk noodzakelijkis om tijd te winnen voor de ontwikkeling van nieuwe betaalbare duurzame oplossingen.

CO2 afvangen en ondergronds opslaan (in jargon: Carbon Capture and Storage of afgekort CCS) is technisch goed mogelijk, bij zowel elektriciteitscentrales als in de energie-intensieve industrie, en is op andere plekken in de wereld ook al (veilig) gedaan, vooral om bijna lege olie- en gasvelden op druk te houden. Het kabinet wil CO2 alleen opslaan in de zeebodem, niet op land. Bovendien beperkt het kabinet de subsidie voor CCS om daarmee te zorgen dat het de ontwikkeling van andere duurzame technieken, zoals groene waterstof, niet in de weg staat.