Waarom wordt de luchtvaart niet meegenomen in het Klimaatakkoord?

Afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord vormen geen onderwerp van de gesprekken aan de sectortafels. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat over belastingen op internationale luchtvaart wordt ingezet op Europese afspraken. De binnenlandse luchtvaart wordt wel meegenomen in het Klimaatakkoord. Het gaat daarbij om de luchthavens, vluchten tussen Nederlandse luchthavens en de kleine luchtvaart (General Aviation). Verder wordt zowel voor nationale als internationale luchtvaart gekeken of een heffing op lawaaiige en en vervuilende vliegtuigen mogelijk is.