Waar gaat het Klimaatakkoord wel en niet over?

De Rijksoverheid wil de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderen. De politiek is ervoor verantwoordelijk dat het doel wordt gehaald. In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden de maatregelen afgesproken waarmee dit doel gehaald kan worden. Ook staat in het Klimaatakkoord wie wat gaat doen.

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord ook een aantal andere maatregelen aangekondigd die bijdragen aan het doel, maar geen onderdeel zijn van het Klimaatakkoord. De belangrijkste maatregel is het stoppen van elektriciteitsproductie met kolen in 2030.