Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken ook echt nagekomen worden?

Uitvoering van de afspraken blijft zoveel mogelijk in handen van de deelnemende partijen, waaronder het Rijk. Partijen zijn dus zelf en samen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun onderdeel van het akkoord. De ministeries die voor de verschillende sectoren verantwoordelijk zijn hebben hierover overleg met de partijen in die sectoren, meestal in een Uitvoeringsoverleg:

Alle voorzitters van de uitvoeringsoverleggen en van de doorsnijdende thema's hebben zitting in het Voortgangsoverleg, onder voorzitterschap van Ed Nijpels.