Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken ook echt nagekomen worden?

Onderdeel van de gesprekken van het Klimaatakkoord is dat de partijen met een voorstel komen voor de controle op de uitvoering van de afspraken (borging). Bij het huidige Energieakkoord is dat de borgingscommissie, die staat momenteel onder leiding van Ed Nijpels. De borgingscommissie volgt de uitvoering van de gemaakte afspraken en bepaalt of er extra maatregelen nodig zijn. Een dergelijk systeem moet ook voor het Klimaatakkoord opgezet worden.