Wordt in het Klimaatakkoord ook rekening gehouden met vervuiling, recycling en een circulaire economie?

Circulaire economie is een belangrijk puzzelstuk om de uitstoot van CO2 voldoende te verminderen. Het is de bedoeling dat we met een circulaire economie geen afval meer hebben. Door op een andere manier te produceren en materialen opnieuw te gebruiken hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig, is er minder afval en neemt ook de uitstoot van CO2 af.

Daarbij neemt soms ook de uitstoot van andere vervuilende stoffen af, zoals van stikstofoxiden. Als we andere machines en apparatuur inzetten kunnen we soms ook weer andere materialen nodig hebben. Ook daarbij kijken we naar zo min mogelijk gebruik van grondstoffen en circulariteit.

Circulaire economie is een van de 'doorsnijdende thema's', van toepassing op meerdere sectoren, die onder het Voortgangsoverleg vallen.