Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en de Klimaatwet?

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid de zogenoemde Klimaatwet aangenomen. Het wetsvoorstel legt vast met hoeveel Nederland de CO2-uitstoot terugdringt in 2030 en 2050. Een Klimaatwet geeft iedereen (burgers en bedrijven) zekerheid over de weg die Nederland inslaat. 
De gesprekken over het Klimaatakkoord moeten leiden tot concrete maatregelen waarmee Nederland het doel om de CO2-uitstoot in 2030 vrijwel te halveren, waarmaakt.

Het wetsvoorstel ligt nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.