Hoe verhoudt het Klimaatakkoord zich tot de Urgenda-zaak?

De organisatie Urgenda heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, omdat Urgenda vindt dat de overheid zich niet houdt aan de afspraak om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Urgenda heeft van de rechter gelijk gekregen. De overheid moet dus zorgen dat Nederland in 2020 25% minder CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord richt zich op 49% minder uitstoot in 2030. Het kabinet wil het Urgenda-vonnis uitvoeren samen met de maatregelen in het Klimaatakkoord, zonder dat die elkaar in de weg zitten.