Hoe is het Klimaatakkoord tot stand gekomen?

In het Regeerakkoord van 2017 kondigde het kabinet aan dat er een Klimaatakkoord zou komen. De afgelopen jaren hebben daarom zo’n 150 partijen gewerkt aan voorstellen om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit te stoten (om precies te zijn: 49% minder).

De 150 partijen overlegden aan vijf klimaattafels over Elektriciteit, Industrie, Gebouwde Omgeving, Landbouw en Landgebruik en Mobiliteit. Daarnaast en ten dienste van die tafels hebben vele werkgroepen en taakgroepen gewerkt aan onderdelen van sectoren en aan gemeenschappelijke thema’s zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt. Het Klimaatberaad hield de voortgang en samenhang van de besprekingen aan de sectortafels in de gaten.