Waar kan ik zien hoe we ervoor staan?

In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) rapporteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jaarlijks over de CO2-uitstoot in Nederland en hoe die in de komende jaren waarschijnlijk gaat verlopen. Daarnaast ontwikkelde de Rijksoverheid een ‘Voortgangsmonitor Klimaatbeleid’. Daarin wordt per sector of afspraak bekeken hoe we ervoor staan. Die monitor zal naast de KEV de basis zijn voor de jaarlijkse Klimaatnota en de eventuele bijstelling van het tienjaarlijkse Klimaatplan.