Is wetenschappelijk bewezen dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt?

Het klimaat verandert. Dat heeft veel verschillende oorzaken, zoals de activiteit van de zon, de toename van broeikasgassen in de lucht, vulkaanuitbarstingen en zelfs meteorietinslagen. De afgelopen 130 jaar zijn de broeikasgassen in de atmosfeer sterk toegenomen. Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat er vooral steeds meer koolstofdioxide (CO2) en methaan voorkomt. De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool. De toename van methaan komt door landbouw (bijvoorbeeld koeien en rijstvelden), moerasgas in waterrijke gebieden en door weglekken van aardgas.

Temperatuurstijging op aarde

Sinds 1880 is de temperatuur op aarde ongeveer 0,85 °C gestegen. Dat lijkt misschien niet veel, maar wetenschappers hebben berekend dat als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 °C stijgt, dat grote gevolgen heeft voor de mens en voor onze leefomgeving. De zeespiegel stijgt, er komen langere periodes van hitte en droogte, en andere periodes met extreem veel neerslag. Dit kan zorgen voor overstromingen, mislukte oogsten en hongersnood, meer vluchtelingen en meer ziekten en plagen.

Wetenschappelijk onderzoek naar opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde wordt niet alleen veroorzaakt door de mens, maar dat de mens van grote invloed is, daar zijn de meeste wetenschappers het over eens. Toch blijven veel wetenschappers kritisch op hoe groot de invloed van de mens is en welke factoren een rol spelen. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering en worden er veel wetenschappelijke discussies over dit onderwerp gevoerd.