Hoe was/is de wetenschap vertegenwoordigd in het Klimaatakkoord?

 ‘De wetenschap’ is een heel breed begrip. De wetenschap heeft op verschillende manieren een inbreng gehad in de onderhandelingen aan de klimaattafels en aan de diverse taakgroepen, en heeft die nog steeds in de uitwerking van de afspraken. Enkele voorbeelden:

  • De doelen van het Klimaatakkoord zijn afkomstig uit het Regeerakkoord, dat zich voor de klimaatdoelen baseerde op wetenschappelijk onderzoek van onder andere het IPCC.
  • Aan elke klimaattafel zaten vertegenwoordigers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB), bijvoorbeeld om het realiteitsgehalte en het effect van plannen en afspraken te checken.
  • Vertegenwoordigers bij de onderhandelingen, in de taakgroepen en bij de uitwerking van de afspraken baseren zich vaak op wetenschappelijke publicaties of uitspraken van wetenschappers.
  • Niet zelden zijn instituten of onderzoekers nog gevraagd om aanvullend onderzoek te doen, zie bijvoorbeeld de voetnoten in het Klimaatakkoord van 28 juni.
  • Het innovatiehoofdstuk van het Klimaatakkoord heeft een wetenschappelijke component, niet alleen in de technische maar ook in de sociale wetenschap. De leden van Taakgroep die dit hoofdstuk voorbereidden waren verbonden aan wetenschappelijke en kennisinstituten.

Bovenstaande overzicht is niet uitputtend, maar maakt wel duidelijk dat de afspraken in het Klimaatakkoord en de uitwerking daarvan voortbouwen op wetenschappelijke analyses. Tegelijk gaat het om het ondernemen van actie, waarin ‘de wetenschap’ een belangrijke pijler is, maar niet de enige.