Is het met dit akkoord zeker dat we de klimaatdoelen in 2030 halen?

In het Klimaatakkoord staan maatregelen waarmee we 49% minder uitstoot van CO2 in 2030 halen. Daarin houden we ook rekening met onzekerheden en aandachtspunten die nog niet allemaal opgelost zijn. Dat kan ook nog niet, want tussen nu en 2030 moeten we soms ook nieuwe keuzes maken of afspraken aanpassen omdat er nieuwe (technische) mogelijkheden en inzichten zijn. Het kabinet zal die keuzes maken, samen met de betrokken partijen en in overleg met de Tweede Kamer.