Moeten we nu al beginnen?

Nu al veroorzaakt klimaatverandering schade die ons geld kost en ons dwingt maatregelen te nemen. Denk aan het ophogen van dijken of aan systemen om overtollig regenwater in steden beter af te voeren. Denk ook aan mislukte oogsten door droogte of aan schepen die niet kunnen varen omdat het water in de rivier te laag staat. Als we langer wachten is dat uiteindelijk duurder dan als we nu maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten. Daarom beginnen we op tijd zodat we de maatregelen verstandig kunnen invoeren.

De maatregelen die we nemen bieden ook kansen voor het bedrijfsleven. Alle landen in de wereld zoeken oplossing om te verduurzamen. Bedrijven die daarvoor de juiste en nieuwe producten hebben, kunnen daarmee nieuwe exportmarkten aanboren. Als Nederlandse bedrijven als eerste of met de beste oplossingen komen is dat goed voor de Nederlandse economie.