Wat zijn de voor- en nadelen van windenergie opwekken op zee?

Windenergie op zee speelt een grote rol in de omvorming van ons energiesysteem. De Noordzee is een gunstige plek voor windmolens vanwege de relatief geringe waterdiepte (waardoor windturbines makkelijker te bouwen zijn), de gemiddeld harde wind en de nabijheid van goede havens en (industriële) energieverbruikers.

Bij het uitvoeren van de plannen voor windenergie op zee houdt de overheid zoveel mogelijk rekening met andere belangen op zee en aan de kust. Op de Noordzee is al veel ruimte in gebruik. Zo is er scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, zandwinning en er zijn oefengebieden van Defensie en natuurgebieden. Ook is de zee op sommige plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat het er te diep is. Daarnaast betekent een grotere afstand van de windmolens tot de kust langere, duurdere kabels en hogere onderhoudskosten. Waar uiteindelijk windmolens komen, luistert dus heel nauw. Er wordt gekeken naar betaalbaarheid, de energieopbrengst en effecten op onder meer natuur, olie- en gaswinning, visserij, scheepvaart en toerisme.