Wind op zee gebaat bij meer vraag naar groene stroom

De afgelopen jaren zijn de kosten voor wind op zee zo ver gedaald dat de nieuwste windparken in Nederland nu zonder subsidie worden gebouwd. Maar er is geen garantie dat dat in de toekomst ook altijd zo zal zijn. Om wind op zee subsidievrij te houden is het belangrijk dat aanbod en vraag naar hernieuwbare elektriciteit ongeveer gelijk oplopen. Dan kunnen aanbieders hun windstroom namelijk tegen een redelijke prijs blijven verkopen.
 

Beeld: ©Rijksoverheid / Rob Poelenjee
Luchtfoto van het windpaark voor de kust van Egmond aan Zee.

Volgens afspraak

Dat is de belangrijkste conclusie uit een rapport dat onderzoekbureau Afry uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport is het gevolg van een afspraak uit het Klimaatakkoord tussen Rijk en de wind-op-zee sector om gezamenlijk te onderzoeken hoe projecten ook in de toekomst zonder subsidie rendabel kunnen blijven. In het rapport analyseert Afry de ontwikkeling van de business case voor wind op zee op langere termijn: welke ontwikkelingen hebben de grootste invloed op het terugverdienen van de investeringen en welke mogelijkheden zijn er om dat te versterken?

Verder onderzoek

Een gemiddeld project voor wind op zee boekt nu wel winst, maar die is niet hoog. In de toekomst kan de markt zich ongunstig ontwikkelen waardoor nieuwe investeringen minder snel rendabel zijn. Zonder aanvullende maatregelen zou verdere groei van wind op zee dan niet zonder subsidie kunnen. Het onderzoek laat zien dat vraag en aanbod in balans moeten blijven, dus is er bij verdere groei van wind op zee ook verdere ontwikkeling van de vraag nodig. Die vraag komt dan bijvoorbeeld uit de industrie of door een groei in de productie van groene waterstof (uit water en groene stroom).

De conclusies in het onderzoek zijn aanleiding om verder te onderzoeken wat er gedaan kan worden om wind op zee in de toekomst rendabel te laten blijven, zonder subsidie. Het Rijk, de wind-op-zee sector en de industrie zullen hier de komende maanden verder onderzoek naar doen.