Wat betekent woonlastenneutraliteit in de praktijk?

Het kabinet streeft samen met de andere partijen van het Klimaatakkoord gebouwde omgeving naar het binnen bereik brengen van woonlastenneutraliteit voor zoveel mogelijk – en een groeiende groep – huishoudens. Dat doen ze door subsidies te geven, aantrekkelijke financieringsmogelijkheden te bieden en de businesscase van verduurzaming te verbeteren door de energiebelasting aan te passen. En tot slot door in te zetten op het verlagen van de kosten van maatregelen in woningen en andere gebouwen door opschaling en innovatie.

Dit betekent niet dat woonlastenneutraliteit voor ieder individueel huishouden gegarandeerd wordt. In het beleid is wel extra aandacht voor kwetsbare groepen.