Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en het Energieakkoord?

Het Energieakkoord werd gesloten in 2013 en ging vooral over energiebeleid. Dit is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid, maar hiermee wordt niet alle uitstoot van broeikasgassen aangepakt. Het Klimaatakkoord is een initiatief van het kabinet en bouwt voort op het Energieakkoord. Het Klimaatakkoord heeft één doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe we elektriciteit en warmte opwekken en gebruiken, maar naar de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren, bijvoorbeeld ook in de landbouw en in de industrie. Daarom zitten er bij dit akkoord ook veel meer partijen aan tafel.