Wat leveren al die veranderingen ons op?

De aanpassingen die we moeten doen, zijn bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan. Maar er zijn daarnaast nog andere positieve effecten. Door bijvoorbeeld nu te investeren in een schone industrie, wordt de concurrentiepositie van bedrijven in de toekomst beter en dat is goed voor de werkgelegenheid en de economie. Investeringen in energiebesparing voor bedrijven en huishoudens leveren op termijn ook geld op: de energierekening wordt lager. Daarnaast krijgen we er schonere lucht door en nemen andere milieuproblemen af.