Waarom berekenen we de kosten van broeikasgas CO2 niet door in de producten die we kopen?

Het is heel ingewikkeld om per product na te gaan hoeveel uitstoot er bij de productie is vrijgekomen en dan vervolgens per product een belasting in te voeren. Het is eenvoudiger om de uitstoot van broeikasgassen bij de bron aan te pakken. Bij belasting van uitstoot aan de bron zullen bedrijven een deel van de extra kosten doorberekenen aan consumenten. Schone bedrijven hoeven hun prijzen niet te verhogen en krijgen zo een concurrentievoordeel.

Het grootste deel van de uitstoot door bedrijven in de EU (dus ook in Nederland) valt al onder een Europees systeem voor CO2-beprijzing (EU-ETS).