Hoe gaan we in de toekomst voldoende elektriciteit opwekken op een duurzame manier?

Het kabinet wil een elektriciteitssysteem dat zoveel mogelijk stroom haalt uit zon en wind. Daarnaast is er een vorm van elektriciteitsproductie nodig die niet (rechtstreeks) uit wind of zon komt, het zogenoemde ‘regelbare vermogen'. Dat regelbare vermogen kan op een aantal manieren zonder uitstoot van CO2: door groene waterstof te verbranden of uit andere hernieuwbare bronnen zoals biomassa en groen gas, uit kernenergie, of uit fossiele bronnen waarbij CO2 wordt afgevangen.