Wat kan mijn rol als burger zijn in de Energietransitie en de uitvoering van het Klimaatakkoord?

In het Klimaatakkoord benadrukken de overheden en alle betrokkenen (inclusief de vertegenwoordigers van de burgers zelf) voortdurend dat álle burgers nodig zijn om de energietransitie te realiseren. Alleen in dat geval is een drastische omschakeling naar een andere gebruik van energie, materialen en land mogelijk.

Burgers hoeven die maatregelen niet allemaal zelf  te nemen. Veel zal afhangen van maatregelen van overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten). Daarmee krijgen burgers uiteraard wel te maken, bijvoorbeeld bij het omschakelen van gas naar elektriciteit of warmte, bij financiële mechanismes zoals subsidies, belastingvergroening en rekeningrijden, of een ander gebruik van de ruimte in de omgeving. Dat zullen, afhankelijk van politieke besluitvorming, soms stimulerende maatregelen zijn, soms ook verplichtende maatregelen of regelgeving.

Burgers spelen zelf ook een rol. Nu al leveren veel burgers—individueel of georganiseerd—input in de vorm van initiatieven en ideeën. Vrijwillige acties zijn essentieel, en zijn er in vele vormen: van drastische renovatie van je huis tot aan minder vliegen/vlees eten/producten kopen. De campagne Iedereendoetwat.nl laat een overzicht zien van wat burgers en bedrijven al doen.

Soms ook moeten burgerinitiatieven worden gesteund, bijvoorbeeld met kennis, regelgeving of financiële regelingen. Ook daarvoor is veel aandacht, omdat die steun ook de betrokkenheid van de burgers vergroot.