Levert de Energietransitie nog meer op dan alleen CO2-emissiereductie?

Naast het voorkomen van opwarming van de atmosfeer biedt het Klimaatakkoord ook veel kansen op andere gebieden. In goed geïsoleerde huizen is het comfortabeler wonen en is de energierekening lager. Elektrische auto’s, bussen en scooters maken de steden schoner en stiller. Steeds meer mensen zullen hun eigen energie opwekken. Het geld van de energierekening gaat dan niet naar anonieme aandeelhouders van energiebedrijven, maar blijft in de eigen portemonnee of kan gebruikt worden voor investeringen in het dorp, wijk of de directe omgeving.

De omslag naar een samenleving waarin we geen fossiele brandstoffen gebruiken, betekent dat er de komende 30 jaar veel gaat veranderen. Sommige technieken zijn er al, zoals wind- en zonne-energie. Andere moeten we nog verder ontwikkelen, zoals de grootschalige productie van groene waterstof en de opslag van energie. Duurzame industrie levert banen op. De klimaatoplossingen die we nu hier ontwikkelen, zijn straks nieuwe exportproducten. Het maakt Nederland ook minder afhankelijk van energie-import uit landen waarvan we liever niet afhankelijk zijn. Kortom, het Klimaatakkoord biedt kansen.