Welke bedrijven vallen onder de CO2-heffing?

De CO2-heffing in het Klimaatakkoord zal van toepassing zijn op alle bedrijven die nu ook te maken hebben met het Europese emissiehandelssysteem ETS, aangevuld met heffingen voor de uitstoot van lachgas en de CO2 van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Het gaat om ongeveer 300 bedrijven en installaties in Nederland.