Wat is emissiehandel (of ETS)?

ETS staat voor Emission Trade System en is het handelssysteem in Europa voor de CO2-uitstoot van de industrie. Een industrieel bedrijf moet in dat systeem voor elke ton (1000 kilogram) CO2 dat het uitstoot één emissierecht inleveren. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld. Zo betaalt de industrie geld voor de CO2 die het uitstoot. Het ETS zit zo in elkaar dat de Europese industrie gedwongen wordt om geleidelijk naar nul uitstoot in 2057 te gaan.

Bedrijven krijgen steeds minder emissierechten gratis en moeten steeds meer kopen. Bovendien hebben nieuwe regels van het ETS gezorgd voor een verhoging van de gemiddelde prijs van een emissierecht: in 2018 van €8 naar €24 per emissierecht. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat die prijs in 2030 €40 tot €50 per emissierecht zal bedragen.