Wat betekent het Klimaatakkoord voor de toekomst van mobiliteit in Nederland?

Overheden, bedrijfsleven en burgers werken met elkaar aan het tegengaan van klimaatverandering. Door het verkeer schoner te maken kunnen we daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ons transport veroorzaakt namelijk een vijfde van de uitstoot. Bovendien kunnen we zo de luchtkwaliteit in de steden verbeteren.

Het kabinet stimuleert onder andere gebruik van de trein, fiets en autodelen en het gebruik van schonere brandstoffen voor auto’s om het verkeer schoner te maken. Ook wil het kabinet de komende jaren met alle partijen de overstap maken naar elektrisch rijden. Het kabinet wil dat de elektrische personenauto op termijn voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is, en neemt onder andere maatregelen om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. Nieuwe elektrische auto’s worden daardoor steeds betaalbaarder. Maar de elektrische auto moet ook betaalbaar zijn voor mensen met een kleinere portemonnee. Daarom zet het kabinet vooral ook in op het stimuleren van de tweede- en derdehands markt. Er komen verder niet alleen subsidies voor de aanschaf, maar ook garanties op batterijen of oplaadtegoeden voor tweedehandsauto’s.

Er worden veel nieuwe laadpalen aangelegd. Het laden van je auto moet straks net zo makkelijk zijn als het laden van je mobiele telefoon.