Wat kost de overgang naar een duurzame samenleving?

Het kabinet wil de aanpassingen die we  moeten doen zo goedkoop mogelijk houden en op een slimme manier aanpakken, zodat iedereen de veranderingen die voor hem of haar nodig zijn, kan betalen. De totale extra nationale kosten van het Klimaatakkoord in 2030 worden lager geschat dan 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (bbp) in 2030. Als samenleving moeten we dat kunnen betalen. Daarbij is het wel belangrijk om ook goed naar de verdeling van de kosten te kijken om te zorgen dat iedereen mee kan doen.