Hoe worden boeren en tuinders geholpen met de extra kosten die zij moeten maken?

Boeren, tuinders en terreinbeheerders kunnen voor sommige kosten die ze moeten maken, subsidie krijgen. Daarnaast past de overheid regelingen aan, zodat ze minder kosten hoeven maken. Ook is het belangrijk dat boeren en tuinders een goede prijs krijgen voor verantwoord geproduceerd voedsel, zodat ze verder kunnen investeren en moderniseren. De overheid wil ze ondersteunen bij het vinden van goede verdienmodellen, waardoor ze hun bedrijfsvoering gezond kunnen houden én kunnen zorgen dat ze minder CO2 uitstoten.

Zie paragraaf 4.3 van het hoofdstuk Landbouw en landgebruik in het Klimaatakkoord.