Wat zegt het Klimaatakkoord over de toekomst van landbouw en landgebruik?

Het klimaatbeleid staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. De voorstellen van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik zijn zoveel mogelijk verbonden aan de realisatie van de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hiermee wordt gewerkt aan de verduurzaming van landbouw en landgebruik.

Sector neemt eigen verantwoordelijkheid

Het kabinet heeft de bedrijven en terreinbeheerders in de sectoren Landbouw en landgebruik gevraagd om te zorgen dat ze in 2030 nog eens 3,5 Mton (3,5 miljard kilogram) minder CO2 uitstoten. Vertegenwoordigers van de sectoren hebben in de gesprekken aan klimaattafel Landbouw en landgebruik aangegeven de uitstoot zelfs nog verder naar beneden te kunnen brengen met 6 Mton. Boeren, tuinders en terreinbeheerders laten hiermee zien hun verantwoordelijkheid te willen nemen in het halen van de klimaatdoelstellingen. Hiervoor heeft het kabinet grote waardering.

Zie paragraaf C4.1 van het hoofdstuk Landbouw en landgebruik in het Klimaatakkoord.