Is het Klimaatakkoord nu officieel (klimaat)beleid?

Het Klimaatakkoord is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid. Het kabinet legt het klimaatbeleid voor tien jaar vast in het Klimaatplan, dat wel om de vijf jaar kan worden bijgesteld. Dat is in de Klimaatwet bepaald. Jaarlijks rapporteert het kabinet over de voortgang. Waar nodig wordt het beleid op basis daarvan aangepast om de doelen te halen.