Hoe worden burgers betrokken bij het Klimaatakkoord?

We hebben burgers actief gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord. Via het webformulier op deze website hebben we honderden inzendingen met plannen, ideeën, suggesties en vragen ontvangen. Daarnaast hield het Klimaatberaad, ter voorbereiding van het Klimaatakkoord, op een aantal plaatsen bijeenkomsten waar burgers mee konden denken. Ook het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseerde een serie bijeenkomsten. Bovendien hebben de klimaattafels op specifieke thema’s om inbreng van iedereen gevraagd. Bij de gesprekken aan de sectortafels zijn ook organisaties betrokken als vakbonden, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis, Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging. Zij vertegenwoordigen grote groepen burgers en bieden ook nu nog vaak een ingang tot de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Op de website Klimaatakkoord.nl verschillende adviezen gepubliceerd over hoe partijen in Klimaatakkoord draagvlak en participatie kunnen organiseren. Dat kan op verschillende niveaus, zoals bij regionale plannen of plannen voor duurzame energie in je omgeving. Ook kunnen burgers deelnemen en actief meedoen aan de webinars die het Klimaatplatform organiseert. Verder biedt de campagne Iedereendoetwat.nl een overzicht van wat burgers en bedrijven al doen.