Hoe worden burgers betrokken bij het Klimaatakkoord?

We hebben burgers actief gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord. Via het webformulier op deze website hebben we honderden inzendingen met plannen, ideeën, suggesties en vragen ontvangen. Daarnaast is een afvaardiging van het Klimaatberaad het land ingegaan. Eind mei en begin juni zijn op vijf plaatsen bijeenkomsten georganiseerd waar burgers mee konden denken. In oktober organiseerde het Klimaatberaad in elk provincie een bijeenkomst om in gesprek te gaan over de onderwerpen die in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen staan. Ook het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseerde een serie bijeenkomsten. Bovendien hebben de sectortafels op specifieke thema’s om uw bijdrage gevraagd. De bijeenkomsten zijn aangekondigd in de Activiteitenagenda op deze website en via het Twitterkanaal @Klimaatakkoord. Op de website van het Klimaatakkoord zijn terugblikken op bijeenkomsten en bevindingen over draagvlak en participatie te lezen.

Bij de gesprekken aan de sectortafels zijn ook organisaties betrokken als vakbonden, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis, Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging. Zij vertegenwoordigen grote groepen burgers en bieden een ingang aan de gesprekstafels.