224 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

PBL-notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018'

In april 2017 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), een ...

Publicatie | 26-04-2018

Organogram

De NVDE heeft een organogram gemaakt van de organisatie van het klimaatberaad, de taakgroepen, de sectortafels en de subtafels en ...

Publicatie | 26-04-2018

Kamerbrief over doorrekenen inkomenseffecten Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het doorrekenen van de gevolgen van de afspraken in het Klimaatakkoord voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over PBL-notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018'

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018' van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer hoe de samenleving betrokken wordt bij de vormgeving van het Klimaatakkoord.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over wetenschappelijke borging klimaatbeleid

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over de wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2018

Presentatie: Voortgang Klimaatakkoord

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, informeerde op 11 april de Kamerleden over de voortgang van het Klimaatakkoord aan ...

Publicatie | 13-04-2018

Taakomschrijving taakgroep Financiering

De taakgroep Financiering ondersteunt de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van APG, ...

Publicatie | 28-03-2018

Taakomschrijving taakgroep Arbeidsmarkt en scholing

De taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing ondersteunt de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Mariëtte Hamer, de voorzitter van de ...

Publicatie | 28-03-2018

Aanpak Klimaatakkoord

Nu bekend is wie er aan tafel zitten bij het Klimaatakkoord begint het echte werk. Voor de zomer moet er een akkoord op ...

Publicatie | 21-03-2018