226 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht deelnemers sectortafels, taakgroepen en werkgroepen Klimaatakkoord

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de samenstelling van de vijf sectortafels en bijbehorende subtafels en werkgroepen en ...

Publicatie | 17-05-2018

Kamerbrief met reactie op het nieuwsbericht ‘Dichtdraaien gaskraan ruïneert ons landschap’

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het nieuwsbericht ‘Dichtdraaien gaskraan ruïneert ons landschap’ in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2018

PBL-notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018'

In april 2017 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), een ...

Publicatie | 26-04-2018

Organogram

De NVDE heeft een organogram gemaakt van de organisatie van het klimaatberaad, de taakgroepen, de sectortafels en de subtafels en ...

Publicatie | 26-04-2018

Kamerbrief over doorrekenen inkomenseffecten Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het doorrekenen van de gevolgen van de afspraken in het Klimaatakkoord voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over PBL-notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018'

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de notitie 'Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018' van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Kamerbrief over aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer hoe de samenleving betrokken wordt bij de vormgeving van het Klimaatakkoord.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over wetenschappelijke borging klimaatbeleid

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over de wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2018

Presentatie: Voortgang Klimaatakkoord

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, informeerde op 11 april de Kamerleden over de voortgang van het Klimaatakkoord aan ...

Publicatie | 13-04-2018

Taakomschrijving taakgroep Financiering

De taakgroep Financiering ondersteunt de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van APG, ...

Publicatie | 28-03-2018