Overzicht deelnemers sectortafels, taakgroepen en werkgroepen Klimaatakkoord

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de samenstelling van de vijf sectortafels en bijbehorende subtafels en werkgroepen en van de taakgroep Financiering en de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing. Het proces voor het tot stand komen van het Klimaatakkoord is een dynamisch proces. Dit overzicht betreft daarom een momentopname.