Hoofdlijnen klimaatbeleid voor elektriciteit

Het extra beleid van het kabinet voor de elektriciteitsproductie is gericht op een stevigere basis voor de verduurzaming van deze sector. Het leidt ook nog tot iets minder CO2-uitstoot 2030 in deze sector.

Elekticiteit
Beeld: ©EZK / EZK
Windmolens en zonnepanelen

In het totale energiesysteem inclusief warmte en brandstoffen krijgt elektriciteit een grotere rol. Er komt meer vraag in industrie, voor voertuigen en in gebouwen. Tegelijk moet meer stroom komen uit zon en wind, uit CO2-vrije productie uit centrales met CO2-opslag, op waterstof, of uit kerncentrales. In 2030 blijft dan nog een uitstoot over van 6,1 tot 20,5 miljoen ton (Mton) CO2, maar de onzekerheid daarin is nog groot. Dat heeft te maken met onder andere im- en export van stroom en met de hoeveelheid uren die gascentrales nog moeten draaien. Uit de Europese voorstellen voor 'Fit for 55' volgt dat de totale uitstoot in 2040 wel nul moet zijn, want dan zijn er geen emissierechten meer beschikbaar voor industrie en energieproducenten.

Hoofdpunten uit het beleid:

Groei wind en zon

  • Er komt dit najaar een nieuwe routekaart voor uitbreiding van het aantal windparken op zee. Nu al is het geplande vermogen uit de eerdere afspraken verdubbeld naar 21 gigawatt (GW) in 2030. De randvoorwaarden moeten kloppen: aandacht voor de natuur, voor het aan land brengen van de stroom, ruimte, en voldoende vraag naar elektriciteit.
  • Voor hernieuwbare productie op land vindt het kabinet dat de ambitie voor de productie van 35 miljard kilowattuur (35 TWh) in 2030 binnen bereik is.

Minder kolen, gas, meer kernenergie

  • Vanaf 2030 mag er geen kolen meer gestookt worden voor stroom.
  • Gascentrales blijven ook na 2030 nodig als ‘regelbaar vermogen’, maar de inzet is om die om te bouwen naar gebruik van CO2-vrij gas (waterstof, groen gas). Financiering daarvoor is gereserveerd in het Klimaatfonds, andere instrumenten worden nog dit jaar duidelijk.
  • De kerncentrale van Borssele blijft langer open. Het kabinet ziet nog meer mogelijkheden voor kernenergie in aanvulling op zon, wind, geothermie, zoals voor de productie van waterstof. Dit najaar zal een onderzoek naar de rol van kernenergie in de toekomstige energiemix in Nederland na 2030 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Netcapaciteit

  • De druk op het elektriciteitsnet wordt steeds hoger, dus dat net vraagt om aanpassin. Het kabinet zoekt naar snelle oplossingen op korte termijn, en kijkt ondertussen ook naar wat er op lange termijn tot 2050 nog nodig is (Programma Energie Hoofdstructuur en Nationaal Energie Systeem 2050). In het komende jaar gaan daarover brieven naar de Tweede Kamer.

Verder lezen