Hoofdlijnen klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving

Miljoenen woningen en gebouwen zullen voor 2030 verder verduurzaamd moeten worden om de nieuwe doelen te halen, te beginnen met de woningen met de slechtste isolatie. Dat kan alleen als verduurzaming voor de eigenaar of bewoner van zo’n gebouw binnen bereik is. Er is speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Voor hen komen nieuwe financieringsmogelijkheden voor isolatie.

Beeld: ©Techniek Nederland
Woningen voorzien van zonnepanelen.

Met het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving [link] wil het kabinet in 2030 in deze sector een ruim 7 miljoen ton (Mton) lagere uitstoot realiseren dan in het Klimaatakkoord, tot 10 Mton CO2. De versnelling richt zich op gemeenten, individuele gebouweigenaren, duurzame energiebronnen en innovatie.

Hoofdlijnen

 • Meer besparing en isolatie: Nationaal Isolatieprogramma voor 2,5 miljoen woningen tot 2030 (eerst de slechtst geïsoleerde woningen).
 • Een programma om de cv-ketel te vervangen door (hybride) warmtepompen (1 miljoen stuks in 2030), of andere duurzame oplossingen.
 • Stimuleren en ondersteunen van vastgoedeigenaren en mkb.
 • Verduurzamen van warmtebronnen: geothermie en aquathermie, bijmengverplichting voor 1,6 miljard m3 groen gas in 2030.
 • Gemeenten zullen meer ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun transitievisie warmte, om wijken gebundeld van het aardgas af te krijgen.
 • Er komen nieuwe normen waaraan bestaande gebouwen in de toekomst moeten voldoen. Zo moeten alle kantoorgebouwen in 2050 op A++/A+++ labelniveau zitten. Uitfaseren van slechte isolatie gaat geleidelijk via labeling vanaf 2027.
 • Woningen met slechte isolatie worden versneld aangepakt, onder andere via afspraken met de koepel van woningcorporaties over aanpakken van woningen met E, F en G-labels en rekening houden met de slechte isolatie in de huurprijs.
 • Per 1 januari 2030 worden wettelijke eisen worden gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en particuliere huurwoningen.
 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties wordt afgeschaft.
 • Er worden financiële prikkels ingezet: subsidies, aanpassing van de belasting op energie (elektriciteit goedkoper, warmte en gas duurder), een nieuw Europees systeem voor emissiehandel voor deze sector.
 • Subsidies voor isolatie en hybride warmtepompen, gunstige hypotheken en andere subsidievormen moeten verduurzaming binnen bereik van meer mensen en vastgoedeigenaren brengen.
 • Er moet snel meer gebruik gemaakt kunnen worden van duurzame warmte- of koudebronnen, -technieken en netwerken, ook al omdat houtige biomassa niet meer voor lagetemperatuurwarmte mag worden ingezet. Aanleggen en exploiteren van warmtenetten moeten eenvoudiger worden, waarvoor ook subsidie komt.

Verder lezen