Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

Ruim honderd organisaties krijgen een rol bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Dinsdag maakte Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de deelnemers bekend. Hier zijn de complete lijsten te vinden:

Met de keus voor deze deelnemers ligt er een fundament om tot een breed gedragen akkoord te komen. De SER faciliteert dit proces. De kennis van de Borgingscommissie Energieakkoord moet er ook voor zorgen dat er een goede aansluiting komt tussen het oude Energieakkoord en het nieuwe Klimaatakkoord.

Concrete bijdrage

Het Klimaatakkoord heeft als doel een CO2-reductie van 49 procent. Partijen die aan een sectortafel zitten moeten daarom daar een concrete bijdrage aan kunnen leveren. Ook moeten ze kennis van de sector hebben.

Mandaat

Mandaat van de eigen achterban was ook belangrijk criterium om aan tafel te komen. Dat is nodig om ook echt harde afspraken te kunnen maken. De handtekening onder het akkoord verbindt een partij aan het halen van de doelen. Naast toezeggingen aan de tonnen CO2-emissiereductie gaat het ook om draagvlak en inspanningen op het gebied van noodzakelijke randvoorwaarden, zoals financiering en arbeidsmarktafspraken.

Diversiteit

De opstelsom van alle plekken aan de sectortafels en het Klimaatberaad moet zorgen dat er een goede scharkering van organisaties vertegenwoordigd is. Elke afzonderlijke organisatie heeft een achterban en eigen netwerk. Partijen die niet direct aan tafel zitten, kunnen langs deze lijn hun standpunten en kennis inbrengen.

Extra input

Er zijn meerdere manieren om input te leveren. In de loop van het jaar kunnen voorzitters bijeenkomsten organiseren om zich te laten informeren of om groepen organisaties en burgers op onderdelen nauwer bij het proces te betrekken. Deze bijeenkomsten worden via deze website bekend gemaakt.

Daarnaast kunt u uw idee├źn en plannen insturen via het formulier op deze website.