Sectortafel Industrie

De sectortafel Industrie bestond uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de industrie te behalen. De sectortafel Industrie stond onder leiding van voorzitter Manon Janssen. Zij is onder andere CEO en Chair Board of Management van de Ecorys group.

Deelnemers sectortafel Industrie

De deelnemende partijen waren

 • FNV,
 • Greenpeace,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • Natuur & Milieu,
 • Unie van Waterschappen,
 • vertegenwoordiger industriecluster Chemelot,
 • vertegenwoordiger industriecluster Noord NL,
 • vertegenwoordiger industriecluster Noordzeekanaalgebied,
 • vertegenwoordiger industriecluster Rotterdam/Moerdijk,
 • vertegenwoordiger industriecluster Zeeland,
 • vertegenwoordiger overheid,
 • vertegenwoordiger werkgroep grote uitstoters,
 • vertegenwoordiger werkgroep kleinere uitstoters en nieuwe groeimarkten,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Per tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werkgroepen, waaraan ook partijen deelnamen die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst.

Voorzitter Manon Janssen

Manon Janssen was voorzitter van de sectortafel Industrie. Ze is CEO en Chair Board of Management van de Ecorys group. Daarnaast is ze boegbeeld van de Topsector Energie en bestuurder bij GIMV (Gewestelijke Investerings Maatschappij Vlaanderen). Eerder was ze ook trekker van de tafel CleanTech van het Energieakkoord.

Manon Janssen zit de sectortafel Industrie voor
Beeld: ©EZK
Manon Janssen zit de vergadering van de sectortafel Industrie voor.