Sectortafel Elektriciteit

De sectortafel Elektriciteit bestond uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de elektriciteitssector te behalen. De sectortafel Elektriciteit stond onder leiding van voorzitter Kees Vendrik, later van voorzitter Jan Jacob van Dijk.

Deelnemers

De deelnemende partijen waren

 • Eneco,
 • Energie Nederland,
 • ENGIE,
 • FME,
 • FNV,
 • Gasunie,
 • Greenpeace,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • Natuur en Milieufederaties,
 • Netbeheer Nederland,
 • Nuon,
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie,
 • ODE-decentraal,
 • RWE,
 • Shell,
 • TenneT,
 • TNO,
 • TU Eindhoven en NERA,
 • Unie van Waterschappen,
 • Vandebron,
 • Vereniging voor Energie,
 • Milieu en Water,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Per tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werkgroepen, waaraan ook partijen kunnen deelnemen die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst.

Voorzitter Kees Vendrik

Kees Vendrik was voorzitter van de sectortafel Elektriciteit. Zijn functies ten tijde van zijn voorzitterschap: Chief Economist bij de Triodos Bank. Daarnaast lid van de Raad van Toezicht van Tivoli Vredenburg, lid van de Raad van Advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lid van de Raad van Toezicht van Paleis het Loo, lid van het Begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en lid van het stichtingsbestuur We Make The City, maandelijks columnist in het Financieele Dagblad.

Voorzitter Kees Vendrik in actie
Beeld: ©EZK / Jeroen van der Meij
Kees Vendrik zit de vergadering van de sectortafel Elektriciteit voor.