Sectortafel Landbouw en landgebruik

De sectortafel Landbouw en landgebruik bestond uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de sector landbouw en landgebruik te behalen. De sectortafel Landbouw en landgebruik stond onder leiding van voorzitter Pieter van Geel. Hij is zelfstandig consultant.

Deelnemers

De deelnemende partijen waren

 • Agrifirm/Agro NL,
 • Brancheorganisatie Akkerbouw,
 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel,
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie,
 • FNV,
 • Greenport Holland,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • LTO Glaskracht,
 • LTO Nederland,
 • Natuur & Milieu,
 • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt,
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie,
 • Nederlandse Zuivel Organisatie,
 • Rabobank,
 • Terreinbeherende organisaties,
 • Unie van Waterschappen,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Per tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werkgroepen, waaraan ook partijen deelnamen die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst.

Voorzitter Pieter van Geel

Pieter van Geel was voorzitter van de sectortafel Landbouw en Landgebruik. Als zelfstandig consultant is hij ook Toezichthouder en commissaris bij de Goede Doelenloterij, het Energiefonds Overijssel, de COVRA, Koninklijke Kentalis, Ons Middelbaar Onderwijs, Stichting NCDO, de Luchtverkeersleiding Nederland en het Louis Bolkinstituut. Hij is lid van de Transitieautoriteit jeugd en voorzitter van de NAK en op lokaal niveau actief bij stadspromotie en armoedebestrijding. Verder is hij betrokken bij onder andere de advisering over de toekomst van de Oostvaardersplassen en de uitvoering van afspraken over Eindhoven Airport.

Pieter van Geel zit de vergadering van de sectortafel Landbouw en landgebruik voor
Beeld: ©EZK
Pieter van Geel zit de vergadering van de sectortafel Landbouw en landgebruik voor.