Sectortafel Gebouwde omgeving

Aan de sectortafel Gebouwde omgeving zaten afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving te behalen. De sectortafel Gebouwde omgeving stond onder leiding van Diederik Samsom. Hij was vroeger partijleider van de Partij van de Arbeid en politicus, en onder andere zelfstandig adviseur op het gebied van energie.

Deelnemers

De deelnemende partijen waren

 • Aedes,
 • Bouwagenda,
 • Bouwend Nederland,
 • Eneco mede namens de energiebedrijven,
 • FNV,
 • Geothermie sector,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed,
 • Milieudefensie, namens Greenpeace, Natuur & Milieu en Natuur & Milieufederaties,
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie mede namens TKI Urban Energy,
 • Netbeheer Nederland,
 • PO-raad en VO-raad mede namens VSNU,
 • Stadsverwarming Purmerend mede namens Eneco,
 • Nuon,
 • Ennatuurlijk en HVC,
 • Stroomversnelling,
 • Triodos,
 • UNETO-VNI en Platform Duurzame Huisvesting,
 • Unie van Waterschappen,
 • Verduurzaming zorgvastgoed en sport,
 • Vereniging Eigen Huis,
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 • Woonbond.

Voorzitter Diederik Samsom

Diederik Samsom was voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving. Ten tijde van zijn voorzitterschap was hij zelfstandig adviseur op het gebied van energie, werkte hij voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van de duurzame energiestrategie van het bedrijf, voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie en voor de Drechtsteden als voorzitter van de programmaraad Energiestrategie. Daarnaast was hij ten tijde van zijn voorzitterschap commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Diederik Samsom zit de sectortafel Gebouwde omgeving voor
Beeld: ©EZK / Bart van Vliet
Diederik Samsom zit de vergadering van de sectortafel Gebouwde omgeving voor.