Opdrachtbrief aan de voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving

De voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving, Diederik Samsom, heeft van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief ontvangen met daarin de beschrijving van de opdracht voor de sectortafel Gebouwde omgeving.