Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord

Twee taakgroepen gaan de onderhandelaars van het Klimaatakkoord ondersteunen: Arbeidsmarkt en Scholing, en Financiën. Dit moet ervoor zorgen dat thema’s die aan alle sectortafel spelen en voor een versnelling kunnen zorgen, in samenhang worden aangepakt. Mogelijk komen er ook taakgroepen voor Innovatie en Ruimtelijke inpassing.

Mariëtte Hamer, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), leidt de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing. Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG, is de voorzitter van de taakgroep Financiën. De taakgroepen krijgen ondersteuning van onafhankelijke secretariaten van de SER, in samenwerking met betrokken ministeries zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken en Klimaat, en De Nederlandsche Bank.

Opdracht taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing

De taakgroep van Mariëtte Hamer zorgt dat alle sectortafels goed geïnformeerd zijn over de arbeidsmarkt. Ook stimuleert deze groep dat de tafels vanaf het begin nadenken over dit vraagstuk. Om alle plannen die er komen ook echt uit te voeren, zijn veel vakmensen nodig. Nu al is duidelijk dat het een hele toer wordt alle vacatures in te vullen. Aan de andere kant kunnen mensen in de knel komen. Werk verandert of bepaalde banen verdwijnen.

Ook dient deze groep als vraagbaak en heeft het een rol om nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn tijdig te signaleren. Na de zomer gaat deze taakgroep zorgen voor een samenhangende uitwerking van alle arbeidsmarktvraagstukken die voor de energietransitie van belang zijn.

Opdracht taakgroep Financiën

Van Olphens’ taakgroep heeft drie hoofdopdrachten. Ten eerste moet hij de onderhandelaars gevraagd en ongevraagd adviseren over manieren om alle plannen te financieren. Ten tweede moet hij met plannen komen om de transitie te versnellen. De derde rol is te fungeren als aanspreekpunt voor financieel technische vragen die aan de tafels ontstaan. Daarvoor kan ook het Platform duurzame financiering worden ingeschakeld.

Samenstelling taakgroepen

De samenstelling van de taakgroepen is in volle gang. In de groep Arbeidsmarkt zitten in ieder geval vakbonden en werkgeversorganisaties. Ook andere partijen worden erbij betrokken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het Techniekpact, de Human Capital Agenda van de topsector Energie en de Greendeal dit het Rijk met de Uneto wil sluiten. Omdat onderwijs hierbij erg belangrijk is, is het ook van belang dat de MBO-, HBO-, en WO-Raad meedoen. Ook de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken worden uitgenodigd. Hamer kijkt nog of zij haar taakgroep verder wil verbreden.

Aan de financiële taakgroep doen in ieder geval de vier koepels van banken (NVB), verzekeraars (verbond van verzekeraars), pensioenen (de pensioenfederatie) en vermogensbeheerders (Dufas) mee. Ook Invest.nl en de Nederlandse investeringsinstelling is gevraagd mee te doen.