Nieuwsbrief Klimaatakkoord 5 januari

Nieuws uit en over het Klimaatakkoord van de afgelopen maand.

Aandeel duurzame energie in 2021

Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent dat we ook de balans van 2021 van de productie van hernieuwbare kunnen opmaken. Energieopwek.nl laat zien dat de productie van duurzame energie met 13 % is gestegen. Biomassa levert nog steeds de belangrijkste bijdrage, maar wind- en zonne-energie groeien sneller.

Productie hernieuwbare energie groeit 13 procent

hernieuwbaar 2021

Terugblik webinar: Klimaatbeleid 'politiek of rechter?"

Als het Nederlandse kabinet in de nabije toekomst rechtszaken over het klimaatbeleid tegen overheid of bedrijven wil voorkomen, zal het twee dingen moeten doen: strenger beleid formuleren, en daarin ook resultaten boeken. Het gloednieuwe coalitieakkoord is een goede aanzet, maar het gaat om de uitvoering. Dat was de belangrijkste conclusie uit het laatste webinar in 2021: ‘Klimaat: politiek of rechter?’ Het webinar is via ons YouTube-kanaal terug te kijken. 

De overheid moet het klimaat weer van de rechter terugpakken

Klimaatbeleid in het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord tussen de VVD, D66, het CDA en de CU bevat een uitgebreide paragraaf over Klimaat en Energie. Die biedt aanknopingspunten voor het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. Zo komen er een minister voor Klimaat en Energie (Rob Jetten van D66) en een onafhankelijke wetenschapelijke adviesraad. Ook staat er in het akkoord dat burgers actief moeten worden betrokken bij het klimaatbeleid. Bekijk de opsomming van klimaatmaatregelen en -ambities en lees de reactie van het Voortgangsoverleg.

Het klimaatbeleid in het coalitieakkoord

De circulaire economie heeft meer nodig dan alleen de energietransitie

De circulaire economie en de energietransitie zijn twee verschillende vormen van systeemverandering. Op sommige terreinen kunnen ze elkaar versterken. Maar er zit ook spanning tussen beide transities. Dit stellen SER-secretarissen Ton van der Wijst en Alexander van der Vooren in economenblad ESB.  De wederzijdse afhankelijkheid maakt integraal beleid noodzakelijk.

Circulaire economie heeft meer nodig dan energietransitie

Schaarse metalen
© Anp-foto

“Doel energiestrategieën 2030 is haalbaar”

De doelstelling voor duurzame energieopwekking in de provincies van 35 terawattuur (miljard kilowattuur) in 2030 is haalbaar. Maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Dat blijkt uit twee publicaties over de voortgang in de Regionale Energiestrategieën (RES).

“Doel energiestrategieën 2030 is haalbaar”

© NPRES

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.